Zoran Kuzmanovic | Zadužbina Ilije M. Kolarca 2006

Zadužbina Ilije M. Kolarca 2006


  • 26 Jan


  • kuzma

AUTOPORTRET

Maja Stanković

Ovi autoportreti su zapravo kombinacija razlicitih prepoznatljivih formi kao što su maska, šlem, posuda (šolja za kafu). Istovremeno, anulirana je funkcija svakog od ovih predmeta: onaj sa drškom ima perforiranu površinu tako da nema funkciju posude, ili šlema (da štiti – što je osnovna uloga šlema; nema otvor za oci a podseca na masku). U tom kljucu i autoportret kao predstavljacka forma doveden je na ivicu prepoznatljivosti, do granicnog slucaja koji se može odrediti kroz razliku portret – autoportret – antiportret.