Zoran Kuzmanovic | Smederevo 2011

Smederevo 2011


  • 30 Jan


  • kuzma

RASPON VOLUMENA

Nikola Šuica

Izložba ‘Tri dimenzije glave’ dejstvuje kao ogledno polje za prizivanje  fizičkih i anatomskih tragova kakvi mogu biti šaka ili svakako kontura i zapremina glave sa svim čulnim receptorima i sastojcima. Posredovanje na taj način izvedenih raspona materijala u rezonansi odvija se kao iskliznuće, a novi ideogrami upisanih i odlivenih delova stvaraju mrežu nalik na neuralnu analizu i šifrovane sabiranja. Za tako profilsanu umetničku skulpturu situacija je incidentna budući da povezuje situaciju rizične statike, nagiba, prevedenih elemenata i onih, odvajkada u prirodi discipline naglašavane etape ispunjene materije i u njoj sadržane praznine.