Zoran Kuzmanovic | 3BGD 2012

3BGD 2012


  • 31 Jan


  • kuzma

PROBRAŽAJ OBLIKA I MATERIJALA U RADOVIMA ZORANA KUZMANOVIĆA

Radoš Antonijević

Radovi Zorna Kuzmanovića su nastali livenjem u aluminijumu, u čudesnom procesu pretapanja i preoblikovanja. U procesu proizvodnje predmeta livenjem skoro devedeset procenata materijala dolazi od upotrebljenih predmeta, a samo deset procenata je novi materijal iz rudnika i topionica. Ovo znači da svi odliveni predmeti, a samim tim i ove skulpture nose isti onaj materijal od koga su pre njih bili napravljeni neki stari predmeti. Čestice materijala bile su možda poklopac motora ili električni kabl ili kašika kojom je neko jeo, a sada su grudve aluminijuma koje nas podsećaju na nos, oko, uho ili usta. Sve se vrti kao u  velikoj šolji kafe, a čovek je samo zrno svesti u kojoj se ogleda slika sveta.