Zoran Kuzmanovic | Galerija FLU 2002

Galerija FLU 2002


  • 23 Jan


  • kuzma

TRANSPARENTNOST FORME U FUNKCIJI SADRŽAJA

MR Nataša Radosavljević Kuzmanović

Baveći se još uvek formalnim kvalitetima dela Kuzmanović dalje istražuje jednu od osnovnih osobina moderne skulpture, u okviru unutrašnjeg prostora, a to je otvaranje plastične površine. Kompaktnu strukturu dela sada razlaže u jednu transparentnu formu, omogućujući na taj način analitičnost i lakoću sagledavanja. Iako je u početku istraživao ljudsko telo kao umetnički objekat, njegovu formu, površinu i materijal od kog je sačinjeno, Kuzmanović u novijim radovima uspešno povezuje ove elemente, stvarajući simboličku povezanost između figuralne predstave skulpture/forme i sadržaja date predstave/površine.